Farnost Bystročice

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Římskokatolická farnost Bystročice


Bohoslužby:                          Svátost smíření:  

Neděle 7.30 hod                                                   Neděle 7:15 – 7:30 nebo  po osobní domluvě s knězem

OHLÁŠKY

                                                            v 11. týdnu LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ                                                        

                                 Svátky v týdnu              

Ne 16. 06. 11. neděle v mezidobí

St 19. 06. Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

Pá 21. 06. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

So 22. 06. v 9:30 hod. kněžské svěcení v katedrále sv. Václava dvou jáhnů:

Václava Slivky a Františka Kvapilíka

Ne 23. 06. 12. neděle v mezidobí


Mše sv. Ne 16. 06. v 730  za živé a + farníky a dobrodince kostela

Mše sv. Ne 23. 06. v 730  za + pana varhaníka Stanislava Dvořáka (21. 6. – 78 let)

 

Možnost sv. smíření v zákristii: Neděle 7:15 – 7:30 nebo po osobní domluvě s knězem;

  • Měsíc červen je spojený s úctou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, podobně jako slavení devíti prvních pátků, kdy rozjímáme o lásce Ježíšova Srdce a obnovujeme zasvěcení Ježíšovu Srdci a vykonáme si svátost smíření. Tyto chvíle je nejlépe prožít v kostele před svatostánkem. K inspiraci nám mohou posloužit Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

  •  V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatku.

Historie

Z dějin farního kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bystročicích

Rok                                                                       Velké události farního kostela

         1858                                                                 Posvěcen základní kámen 31. srpna

1861                                                                                             Svěcení kostela

              1873                           Zřízení farnosti Bystročice, vyfařením z farnosti Slavonín

1874                                                 Nové varhany (modernější stroj 1908)

1887                                                                                                Věžní hodiny

   1877                             Zhotovení tři zvonů (zabavené pro válečné účely;

1916                              2 zvony 

1917                                1 zvon

1925                                                                      Pořízení tři nových zvonů

                                                             (zabavené pro válečné účely 7. 5. 1942)

      1991                                Posvěcení současných zvonů z Brodku u Přerova

                                             5. 7. 1991 (sv. Cyril a Metoděj, sv. Anežka a Oldřich)

                             2018                                            Pořízení dubové zvonové stolice firmou Slánský                                  z Horního Lidče a nové lineární zvonění od firmy Kopečný z Olomouce

    2019                                          Výměna pohonu a rozvodu věžních hodin

  2020                                              Oprava svatostánku na hlavním oltáři

                        2021                                Pořízeno nové vyklápěcí okno do sákristie, aby se mohlo větrat

2022                                                           Pořízená uzavřená zpovědnice

                       2023                                Pořízené pod kůrem prosklené dveře se sítem, k větrání kostela


Děkanát: Olomouc

Sídlo: Bystročice 155, 783 41 Bystročice

Kontaktní adresa: Žerotínovo nám. 220/1, 779 00 Olomouc

IČO: 48769916

KONTAKTY

E-mail: fabystrocice@ado.cz

Web: www.svatymichal.cz

E-mail: faolomouc-smi@ado.cz

Mobil: 603 282 975

OSOBY VE FARNOSTI

P. Antonín ŠTEFEK - administrátor excurrendo