Farnost Bystročice

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Římskokatolická farnost Bystročice


Bohoslužby:                          Svátost smíření:  

Neděle 7.30 hod                                                   Neděle 7:15 – 7:30 nebo  po osobní domluvě s knězem

OHLÁŠKY

                                                            v 8. týdnu LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ                                                        

                                 Svátky v týdnu              

Ne 26. 05. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

          Čt 30. 05. Slavnost Těla a Krve Páně – Doporučený svátek,

                           věřícím se doporučuje toho dne účastnit mše svaté

                             Mše svatá v 17:00 hod. v kostele sv. Mořice s Eucharistickým průvodem,

                             který vyvrcholí v chrámu sv. Michala slavným Te Deum a Svátostným požehnáním

                             Mše svatá v 16 hodin u sv. Michala nebude!!!

          Pá 31. 05. Svátek Navštívení Panny Marie

          So 01. 06. Památka sv. Justina, mučedníka

Ne 02. 06. 9. neděle v mezidobí

 

            Mše sv. Ne 26. 05. v 11:00  Poutní mše svatá v kapli Nejsvětější Trojice v Žerůvkách 

            Mše sv. Ne 02. 06. v 7:30  

 

Možnost sv. smíření v zákristii: Neděle 7:15 – 7:30 nebo po osobní domluvě s knězem;

  • Minulou neděli při sbírce na církevní školy v naší arcidiecézi jste přispěli částkou 600,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

  •  Mariánský měsíc květen je spojený s úctou k Panně Marii. Modleme se proto svatý růženec a Litanie k Panně Marii společně v kostele a doma sami či s celou rodinou.


  •    V neděli 26. května bude poutní mše svatá v Žerůvkách v 11:00 hodin.     V Bystročicích ranní mše svatá nebude!!!

  •  Výuka náboženství probíhá ve farnosti sv. Michala vždy ve čtvrtek v 17 hodin na faře, tak jako v uplynulém roce, všechny 4 skupiny (1. – 2. třída; 3. třída; 4. – 5. třída a 6. – 9. třída). Této možnosti výuky náboženství mohou využít také děti ze Slavonína i Bystročic i ostatních olomouckých farností.

  •  V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatku.

Historie

Z dějin farního kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bystročicích

Rok                                                                       Velké události farního kostela

         1858                                                                 Posvěcen základní kámen 31. srpna

1861                                                                                             Svěcení kostela

              1873                           Zřízení farnosti Bystročice, vyfařením z farnosti Slavonín

1874                                                 Nové varhany (modernější stroj 1908)

1887                                                                                                Věžní hodiny

   1877                             Zhotovení tři zvonů (zabavené pro válečné účely;

1916                              2 zvony 

1917                                1 zvon

1925                                                                      Pořízení tři nových zvonů

                                                             (zabavené pro válečné účely 7. 5. 1942)

      1991                                Posvěcení současných zvonů z Brodku u Přerova

                                             5. 7. 1991 (sv. Cyril a Metoděj, sv. Anežka a Oldřich)

                             2018                                            Pořízení dubové zvonové stolice firmou Slánský                                  z Horního Lidče a nové lineární zvonění od firmy Kopečný z Olomouce

    2019                                          Výměna pohonu a rozvodu věžních hodin

  2020                                              Oprava svatostánku na hlavním oltáři

                        2021                                Pořízeno nové vyklápěcí okno do sákristie, aby se mohlo větrat

2022                                                           Pořízená uzavřená zpovědnice

                       2023                                Pořízené pod kůrem prosklené dveře se sítem, k větrání kostela


Děkanát: Olomouc

Sídlo: Bystročice 155, 783 41 Bystročice

Kontaktní adresa: Žerotínovo nám. 220/1, 779 00 Olomouc

IČO: 48769916

KONTAKTY

E-mail: fabystrocice@ado.cz

Web: www.svatymichal.cz

E-mail: faolomouc-smi@ado.cz

Mobil: 603 282 975

OSOBY VE FARNOSTI

P. Antonín ŠTEFEK - administrátor excurrendo