Farnost Bystročice

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Římskokatolická farnost Bystročice


Bohoslužby:                          Svátost smíření:  

Neděle 7.30 hod                                                   Neděle 7:15 – 7:30 nebo                                                                                            po osobní domluvě s knězem

OHLÁŠKY

                                                             po 1 . neděli postní                                                                     

                                  Svátky v týdnu:         Ne 18. 02. 1. NEDĚLE POSTNÍ

          Čt 22. 02. Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Ne 25. 02. 2. NEDĚLE POSTNÍ– sbírka Haléř svatého Petra        

            Mše sv. Ne 18. 02. v 730 za + a žijící rodinu Rozholdovu

Mše sv. Ne 25. 02. v 730 za zdraví Alexandra Timoščuka

 

  • Možnost sv. smíření v zákristii: Neděle 7:15 – 7:30 nebo po osobní domluvě s knězem

 

             

  • Možnost sv. smíření v zákristii: Neděle 7:15 – 7:30 nebo po osobní domluvě s knězem

  • Výuka náboženství probíhá ve farnosti sv. Michala vždy ve čtvrtek v 17 hodin na faře, tak jako v uplynulém roce, všechny 4 skupiny (1. – 2. třída; 3. třída; 4. – 5. třída a 6. – 9. třída). Této možnosti výuky náboženství mohou využít také děti ze Slavonína i Bystročic i ostatních olomouckých farností.

  •  Příští neděli se koná sbírka Haléř svatého Petra, z níž Sv. otec pomáhá postiženým zemím i lidem ve světě (přírodní pohromy, hlad a bída apod.). Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

  •  Od Popeleční středy začíná postní almužna. U kancionálů je možno si vzít krabičku, která se může stát, podobně jako je adventní věnec symbolem Vánoc, symbolem přípravy na Velikonoce při setkáních rodiny u modlitby. Krabičky jsou letos v omezeném množství, s tím, že můžete použit jakoukoliv krabičku či plechovku. Do krabičky vkládáme peníze, představující hodnotu toho, co jsme svým odřeknutím si ušetřili. Ušetřené peníze je potom třeba přinést v sáčku o Květné neděli na bohoslužbu. Je možno také vložit papírek s konkrétním jménem, komu by se mělo pomoci. Charita Olomouc pak peníze použije na pomoc potřebným s přihlédnutím k Vašim návrhům.

  •  V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatku.

Historie

Z dějin farního kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bystročicích

Rok                                                                       Velké události farního kostela

         1858                                                                 Posvěcen základní kámen 31. srpna

1861                                                                                             Svěcení kostela

              1873                           Zřízení farnosti Bystročice, vyfařením z farnosti Slavonín

1874                                                 Nové varhany (modernější stroj 1908)

1887                                                                                                Věžní hodiny

   1877                             Zhotovení tři zvonů (zabavené pro válečné účely;

1916                              2 zvony 

1917                                1 zvon

1925                                                                      Pořízení tři nových zvonů

                                                             (zabavené pro válečné účely 7. 5. 1942)

      1991                                Posvěcení současných zvonů z Brodku u Přerova

                                             5. 7. 1991 (sv. Cyril a Metoděj, sv. Anežka a Oldřich)

                             2018                                            Pořízení dubové zvonové stolice firmou Slánský                                  z Horního Lidče a nové lineární zvonění od firmy Kopečný z Olomouce

    2019                                          Výměna pohonu a rozvodu věžních hodin

  2020                                              Oprava svatostánku na hlavním oltáři

                        2021                                Pořízeno nové vyklápěcí okno do sákristie, aby se mohlo větrat

2022                                                           Pořízená uzavřená zpovědnice

                       2023                                Pořízené pod kůrem prosklené dveře se sítem, k větrání kostela


Děkanát: Olomouc

Sídlo: Bystročice 155, 783 41 Bystročice

Kontaktní adresa: Žerotínovo nám. 220/1, 779 00 Olomouc

IČO: 48769916

KONTAKTY

E-mail: fabystrocice@ado.cz

Web: www.svatymichal.cz

E-mail: faolomouc-smi@ado.cz

Mobil: 603 282 975

OSOBY VE FARNOSTI

P. Antonín ŠTEFEK - administrátor excurrendo