Farnost Bystročice

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Římskokatolická farnost Bystročice


Bohoslužby:                          Svátost smíření:  

Neděle 7.30 hod                                                   Neděle 7:15 – 7:30 nebo  po osobní domluvě s knězem

OHLÁŠKY

                                                            v 16. týdnu LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ                                                        

                                 Svátky v týdnu              

21. 07. 16. neděle v mezidobí – sbírka na opravy kostela sv. Michala

          Po 22. 07. Svátek sv. Marie Magdalény

          Út 23. 07. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

          Čt 25. 07. Svátek sv. Jakuba, apoštola

          Pá 26. 07. Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

          So 27. 07. Památka sv. Gorazda a druhů

          Ne 28. 07. 17. neděle v mezidobí

 

            Mše sv. Ne 21. 07. v 730  za živé a + farníky a dobrodince kostela 

            Mše sv. Ne 28. 07. v 730  za + Vlastislava a Annu Žáčkovy, rodiče a žijící rodinu


Možnost sv. smíření v zákristii: Neděle 7:15 – 7:30 nebo po osobní domluvě s knězem;

  • Srdečně jste zváni na 3. pěší svatojakubská pouť od kostela sv. Michala v Olomouci k sv. Jakubovi v Drahanovicích, která se uskuteční v sobotu 3. srpna. Sraz poutníků je v 8:00 hod. u kostela sv. Michala. Délka trasy je 18 km. Mše svatá v Drahanovicích je v 15:00 hodin. Návrat do Olomouce autobusem. Z organizačních důvodů se prosím přihlašujte na e-mail adrese: svatojakubskapout@seznam.cz . Bližší info. pan Karel Břoušek na tel.: 720 122 760. 

  • Požehnané dny prázdnin a dovolených s obnovením sil tělesných, duševních i duchovních Vám vyprošuje P. Antonín s P. Josefem i s P. Františkem, a proto nezapomeňme a pamatujme každý den na modlitbu, každou neděli na mši svatou a svaté přijímání a neustále čerpejme milost k čistotě srdce z daru Božího milosrdenství ve svátosti smíření.

  •  V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatku.

Historie

Z dějin farního kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bystročicích

Rok                                                                       Velké události farního kostela

         1858                                                                 Posvěcen základní kámen 31. srpna

1861                                                                                             Svěcení kostela

              1873                           Zřízení farnosti Bystročice, vyfařením z farnosti Slavonín

1874                                                 Nové varhany (modernější stroj 1908)

1887                                                                                                Věžní hodiny

   1877                             Zhotovení tři zvonů (zabavené pro válečné účely;

1916                              2 zvony 

1917                                1 zvon

1925                                                                      Pořízení tři nových zvonů

                                                             (zabavené pro válečné účely 7. 5. 1942)

      1991                                Posvěcení současných zvonů z Brodku u Přerova

                                             5. 7. 1991 (sv. Cyril a Metoděj, sv. Anežka a Oldřich)

                             2018                                            Pořízení dubové zvonové stolice firmou Slánský                                  z Horního Lidče a nové lineární zvonění od firmy Kopečný z Olomouce

    2019                                          Výměna pohonu a rozvodu věžních hodin

  2020                                              Oprava svatostánku na hlavním oltáři

                        2021                                Pořízeno nové vyklápěcí okno do sákristie, aby se mohlo větrat

2022                                                           Pořízená uzavřená zpovědnice

                       2023                                Pořízené pod kůrem prosklené dveře se sítem, k větrání kostela


Děkanát: Olomouc

Sídlo: Bystročice 155, 783 41 Bystročice

Kontaktní adresa: Žerotínovo nám. 220/1, 779 00 Olomouc

IČO: 48769916

KONTAKTY

E-mail: fabystrocice@ado.cz

Web: www.svatymichal.cz

E-mail: faolomouc-smi@ado.cz

Mobil: 603 282 975

OSOBY VE FARNOSTI

P. Antonín ŠTEFEK - administrátor excurrendo