Farnost Bystročice

Vedení duchovní správy římskokatolické farnosti Bystročice

jméno a příjmení kněze                         doba působení ve farnosti

  1. P. Josef Schvarz                                17. 12. 1873             + 1879

  2. P. Adolf Koutný                                24. 06. 1879

                                                                      1891 odchází do Libavé

    3. P. Ondřej Pavlík                                21. 01. 1891

                                                                       1910 odchází do Moravičan

    4. P. František Felgenhauer               1910

                                                             1919 odchází do Moravské Ostravy

   5. P. Alois Nemerád                               1919  -   1924

   6. P. František Lév                                  01. 05. 1924            + 1932

 7. P. František Slepánek                     12. 01. 1933

                                                                  1936 odchází do Vícova u Ptení

    8. P. Jaroslav Urban                             01. 03. 1937

                                                         1957 odchází do pense do Prostějova

    9. P. Jan Malý                                        01. 05. 1957

                                                      1978 administrátor exkurendo z Olšan

   10. P. Vojtěch Ondřej                           01. 09. 1978

                                                              administrátor exkurendo z Duban

   11. P. Pavel Strejček                             01. 09. 1983

                                              1992 administrátor exkurendo z Ol.-Holice

   12. P. Eduard Staríček                          01. 07. 1992

                                            2002 administrátor exkurendo z Ol.-N.Ulice

   13. P. Petr Žůrek, ThLic.                       31. 07. 2002

                                            2003 administrátor exkurendo z Ol.-N.Ulice

   14. P. Antonín Basler, Mgr.                  01. 06. 2003

                                                administrátor exkurendo z Ol.-Sv. Michal                                      2017  jmenován pomocným biskupem 5. 7. 2017

    15. P. Antonín Štefek                           01. 07. 2017

                                                administrátor exkurendo z Ol.-Sv. Michal

Interiér chrámu